title orangemondaynl-test01H BI-COLOR-test1


De Orange Monday-gedachte is ontstaan op 16 januari 2012. Die dag was het ‘Blue Monday’, door een psycholoog berekend als meest depressieve dag van het jaar. Het was echter een mooie, zonnige winterdag en de hashtag #OrangeMonday (Twitter), als positieve tegenhanger van Blue Monday, was geboren. Die dag nog kwam OrangeMonday in de top 10 van hastags op Twitter.

20160827 portret MartinStichting Orange Monday Foundation werd op 5 september 2012 opgericht door Martin Jan Melinga. Als ervaringsdeskundige NLP coach (bipolaire stoornis) vond hij dat het 'anders' kon in de Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg de GGz. Als voorzitter van stichting Orange Monday is hij de drijvende kracht binnen de stichting. Martin Jan schrijft wekelijks blogs (op persoonlijke titel).

Een andere GGz (of beter de Nieuwe GGZ)
Naast een betere behandeling voor iedereen die psychische klachten heeft, vindt Orange Monday vooral het sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële aspect belangrijk.

Aan deze omgevingsfactoren worden binnen de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg nauwelijks of geen aandacht besteed. Orange Monday gaat dan ook voor integrale gezondheidszorg. Iemand die psychische klachten heeft wordt te vaak aan zijn lot overgelaten door de maatschappij en dat versterkt volgens Orange Monday de psychische problemen.

LOGO Orange Monday voor 1twee3 Advies

Oranje is de meest vrolijke kleur. Orange Monday staat voor een positieve levenswijze. Door te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden ontstaat er ruimte voor oplossingen.

Oplossingsgericht en positief denken resulteerde bij Orange Monday in de oprichting van Vitaliteit Groep Nederland, waarmee wij een positieve wind laten waaien door de huidige wereld van de Gezondheidszorg (GGz, Zorg & Welzijn). Het Roer Moet Om!
Copyright © OrangeMonday 2012 - 2017 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV